top of page

Vesslerna, [vɛʂlɛra] 

Is the name of the place in wich we live.

It derrives from the aincent germanic word vessel and means spring or well.

This was originally an outfield with heathlands, boggs and springs.  A part of farms that were remote  and used only for having the kattle graze and getting water during poor years.

In the 19´th century a patch of land was bought by Anders and his familly. A house and a barn was built and they started breaking the ground to farm it.

This is the short story of how Annika´s ancestors moved here and how we came to be here four generations later. 

Är ett gårdsnamn och min plats på jorden. 

Namnet kommer ursprungligen från germanskans vessel och betyder källa.

Vesslerna var från början en utmark med ljunghedar, källsprång och mossmarker, hit ledde man sina djur på bete för att ge dem vatten. På 1800-talet köptes en markplätt loss av Anders med familj, ett hus och en ladugård uppfördes och marken togs i bruk. 

Detta är den korta versionen av hur jag och min familj hamnade här, 4 generationer senare.

bottom of page